|

මලක් කතා කරයි – ඉසුරු චාමර සෝමවීර

මලක් කතා කරයි (කෙටිකතා) – ඉසුරු චාමර සෝමවීර

මේ,ඉසුරු චාමර සෝමවීර විසින් රචිත පළමු කෙටිකතා සංග්‍රහය වන ‘මලක් කතා කරයි ’ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපතයි.
දැනට මුද්‍රණයේ නොමැති මෙම කෘතිය, කතුවරයාගේ සහ සංහිඳ ප්‍රකාශකයින්ගේ පූර්ණ අවසරය ඇතිව අපි මෙහි පළ කරමු.
මේ ඊ-පිටපත නොමිළේ බෙදා හැරෙන්නකි.

මෙතැනින් කියවන්න

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *