|

තෙමි තෙමිම මම ( කාව්‍යය) – දමිත් උදයංග දහනායක

වසර 2014 දී පලවූ, පාඨක අවධානය නොඅඩුව දිනාගත් දමිත් උදයංග දහනායකගේ පළමු කාව්‍ය සංග්‍රහය, “තෙමි තෙමිම මම” කාව්‍ය සංග්‍රහයෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපත කතුවරයාගේ පූර්ණ අවසරය ඇතිව අපි මෙහි පළ කරමු.

“තෙමි තෙමිම මම” කර්තෘ ප්‍රකාශනයක් වන අතර මේ ඊ-පිටපත නොමිළේ බෙදා හැරෙන්නකි.

මෙතැනින් කියවන්න

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *